EMDR Level 1 – Pierwsza część Podstawowego Szkolenia EMDR_Warszawa, październik 2022

Warsztat, na który Państwa zapraszamy, stanowi pierwszą część pełnego, podstawowego szkolenia EMDR.
Pełne szkolenie EMDR składa się z dwóch części i, w formule przyjętej przez organizatora, Fundację VITAMELIUS, trwają one odpowiednio: część pierwsza – 4 dni i część druga – 3 dni.
Opis warsztatu znajdziecie Państwo poniżej.
Szkolenie EMDR przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które, poza przygotowaniem teoretycznym w postaci ukończonych odpowiednich studiów lub szkoły psychoterapeutycznej, mają też już pewne doświadczenie w pracy z pacjentami.

Koszt uczestnictwa

Cena : 1845zł
Cena dla członka PTT EMDR: 1845 zł

TRENER PROWADZĄCY - Marzena Olędzka

Dr Marzena Olędzka jest akredytowanym przez EMDR Europe trenerem EMDR, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, członkiem OD&C Committee EMDR Europe. Od wielu lat pracuje jako Superwizor i Facilitator EMDR. W swojej pracy wykorzystuje EMDR w szerokim spektrum problemów, chorób i zaburzeń psychicznych, jednak najczęściej skupia się na pracy z konsekwencjami traumy wczesnodziecięcej. Jest autorką wielu publikacji związanych z terapią EMDR

LOKALIZACJA: WARSZAWA

Centrum Konferencyjne ADN
Browary Warszawskie
ul. Grzybowska 56
Warszawa

Zajęcia odbywać się będą:
Czwartek: 10.00 - 16.00
Piątek - Niedziela: 09.00 - 17.00/17.30

TytułTermin
Pierwsza część Podstawowego Szkolenia EMDR_Warszawa, październik 202206-10-2022
09-10-2022

Warunki uczestnictwa

Warunki rejestracji na szkolenie:

 1. Wysłanie Karty Zgłoszenia z załączonymi dwoma dokumentami:
  - dyplomem magistra psychologii lub certyfikatem ukończenia czteroletniej Szkoły w innym podejściu psychoterapeutycznym lub dokumentów, potwierdzających uzyskanie uprawnień do pracy jako psychiatra
  - dokumentem potwierdzającym dwuletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z pacjentem np. zaświadczenie od pracodawcy typu poradnia, szpital etc. lub zaświadczenie od superwizora
  W razie wątpliwości dotyczących formy opisywanych powyżej dokumentów - prosimy o kontakt na adres vitamelius@gmail.com
 2. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, informacji o szkoleniu i płatnościach
 3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia na konto podane w przesłanym mailu
 4. Otrzymanie potwierdzenia o zakończeniu rejestracji

Formularz zgłoszenia na szkolenie
  * pola wymagane

  Opis szkolenia

  Terapia EMDR  pozwala pomóc osobom z problemami o podłożu psychicznym. Zalecana zarówno w przypadku trudności, które zapoczątkowało wydarzenie traumatyczne typu przemoc, wykorzystanie seksualne, wypadki, katastrofy naturalne, jak też w obszarze wielu innych problemów i zaburzeń psychicznych.

  EMDR integruje elementy standardowych technik terapeutycznych z bodźcem zewnętrznym w postaci stymulacji bilateralnej, która  na poziomie neurofizjologicznym stymuluje mózg do bardziej adaptacyjnego przetwarzania informacji.

  EMDR jest jednym z dwóch podejść oficjalnie rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym.

  Zakres szkolenia: pierwsza część podstawowego szkolenia pozwala na zapoznanie się z podstawami podejścia EMDR – modelem teoretycznym (model AIP), podstawowym protokołem EMDR i sposobami pracy z mniej złożonymi problemami czy też zaburzeniami, z jakimi zwracają się do nas pacjenci. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, na której wykorzystujemy wspomnienia własnych przeżyć i doświadczeń uczestników.

  Szkolenie jest rekomendowane przez EMDR Europe i kończy się uzyskaniem certyfikatu ukończenia pierwszej części podstawowego szkolenia EMDR.

  Do uzyskania certyfikatu KONIECZNE jest  uczestniczenie w całej części praktycznej szkolenia oraz  przynajmniej 80% części teoretycznej.

  Uczestnicy -   szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, psychiatrów oraz terapeutów, posiadających certyfikat ukończenia 4-letniej szkoły w innym podejściu psychoterapeutycznym, którzy mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z pacjentami.