EMDR level 2 – Podstawowe Szkolenie EMDR Część 2_Warszawa sierpień 2022

Warsztat, na który Państwa zapraszamy, adresowany jest do wszystkich osób, które ukończyły pierwszą część podstawowego szkolenia EMDR, niemniej jednak w sposób szczególny zapraszamy te osoby, które rozpoczęły już swoją pracę terapeutyczną z wykorzystaniem terapii EMDR.
Ze względu na fakt, iż w trakcie szkolenia dość często będą czynione odniesienia do praktycznego wykorzystania przekazywanej wiedzy, terapeuci, którzy mieli okazję stosować w praktyce to, czego nauczyli się w trakcie części pierwszej, w znacznie pełniejszym stopniu będą w stanie skorzystać zarówno z rozszerzenia informacji, które uzyskali wcześniej, jak i tych zupełnie nowych, które będą odnosiły się głównie do specyficznych i niestandardowych sytuacji, spotykanych właśnie w codziennej praktyce terapeutycznej.

ZAPISY ZAKOŃCZONE
Aby zapisać się na listę rezerwową – prosimy o wysłanie:
– skanu certyfikatu ukończenia części pierwszej
– nr. telefonu
– dane do faktury
na adres: vitamelius@gmail. com

Koszt uczestnictwa

Cena : 1845zł
Cena dla członka PTT EMDR: 1845 zł

TRENER PROWADZĄCY - Marzena Olędzka

DR Marzena Olędzka - akredytowany przez EMDR Europe trenerem EMDR, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, członek OD&C Committee EMDR Europe.

LOKALIZACJA - Warszawa

Centrum Konferencyjne ADN
Browary Warszawskie
ul. Grzybowska 56
Warszawa

Zajęcia odbywać się będą:
Piątek - Niedziela: 09.00 - 17.00/17.30

 

TytułTermin
Szkolenie Podstawowe EMDR - część 219-08-2022
21-08-2022

Warunki uczestnictwa

Warunkiem rejestracji na szkolenie jest:

 1. Wysłanie Karty Zgłoszenia z załączonym certyfikatem ukończenia pierwszej części szkolenia EMDR
 2. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, informacji o szkoleniu i płatnościach
 3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia na konto podane w przesłanym mailu
 4. Otrzymanie potwierdzenia, informującego o zakończeniu rejestracji

Formularz zgłoszenia na szkolenie  * pola wymagane

  Opis szkolenia

  Terapia EMDR w swoich początkach adresowana była głównie do osób z problemami o podłożu lękowy (PTSD, fobie, ataki paniki etc.), jednak wraz z rozwojem badań i nabieraniem doświadczenia w stosowaniu tego podejścia terapeutycznego, dziś wiemy już, że może być ona wykorzystywana w pracy ze znacznie szerszym spektrum zaburzeń i problemów psychicznych (depresja, zaburzenia jedzenia, zablokowana żałoba etc.)
  EMDR integruje elementy różnych podejść i technik terapeutycznych z bodźcem zewnętrznym w postaci stymulacji bilateralnej, która  na poziomie neurofizjologicznym stymuluje mózg do bardziej adaptacyjnego przetwarzania informacji.
  EMDR jest jedną z dwóch metod oficjalnie rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym.

  Zakres szkolenia: druga części szkolenia podstawowego skupia się głównie na podsumowaniu i poszerzeniu wiedzy uzyskanej w trakcie pierwszej części szkolenia, dotyczącej konceptualizacji i stosowania podstawowego protokołu EMDR oraz uwzględnieniu uwzględnieniem bardziej złożonych problemów typu: trauma złożona, uzależnienia, zaburzenia jedzenia, fobie etc.
  Szkolenie jest rekomendowane przez EMDR Europe. Kończy się uzyskaniem certyfikatu ukończenia EMDR-Basic Training i upoważnia do prowadzenia terapii w podejściu EMDR.

  Do uzyskania certyfikatu KONIECZNE jest  uczestniczenie w całej części praktycznej szkolenia oraz  przynajmniej 80% części teoretycznej.