Wewnętrzna integracja

EMDR integruje umysł, ciało i ducha.
Koncentruje się na reorganizacji
reakcji mózgu. Uwalniając umysł od
traumy, stara się uwolnić zdolność do
synchronizacji odczuć, emocji i myśli.